NADZÓR NAD WYCINKĄ DRZEW I KRZEWÓW

Gliwice ornitolog

Nadzór nad wycinką drzew i krzewów

Podczas planowanej wycinki drzew lub krzewów wymagana jest opinia ornitologa na temat ich zasiedlenia przez ptaki. Ekspertyza taka stwierdza, czy dane drzewa lub krzewy są zajęte przez ptaki. Według obowiązującego prawa nie jest możliwa taka wycinka w sezonie lęgowym, jeżeli ornitolog stwierdzi zasiedlenie ich przez ptaki. Zaleca się wykonywanie takiej ekspertyzy przed złożeniem wniosku o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

Napisz do nas i dowiedz się więcej