EKSPERTYZY ORNITOLOGICZNE PRZY INWESTYCJACH

Tel. 604 185 022

Ornitolog śląsk

Ekspertyzy ornitologiczne przy inwestycjach drogowych, farm wiatrowych i obiektach przemysłowych

Ekspertyza ornitologiczna opisuje liczebność występowania ptaków na danym obszarze z podaniem wszystkich gatunków ptaków i ich liczebności. Ma na celu jednocześnie ochronę zagrożonych gatunków zwierząt i zabezpieczenie harmonogramu prac tak, by przebiegały bez opóźnień. Ekspertyza ornitologiczna wymagana jest przy szeregu prac inwestycyjnych, modernizacyjnych, rozbudowy obiektów przemysłowych i publicznych oraz przy projektach drogowych oraz przygotowaniu miejsc na farmy i turbiny wiatrowe.
W większości przypadków jest ona częścią większych badań przyrodniczych potrzebnych inwestorowi do raportu oddziaływania danej inwestycji na środowisko, niezbędnego do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie takiej inwestycji.

Wyceń i zamów ekspertyzę ornitologiczną