Badania ornitologiczne dla Lasów Państwowych

Ornitolog z wiewiórką gliwice

Badania ornitologiczne dla Lasów Państwowych oraz przy projektach ochrony przyrody (rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne)

Przy wyznaczaniu wielu obszarów chronionych przyrody (rezerwaty przyrody, Parki Krajobrazowe, użytki ekologiczne) wymagane są badania ornitologiczne których celem jest opracowanie awifauny danego terenu (składu gatunkowego i ilościowego ptaków). Mają one na celu określenie walorów ornitologicznych tego terenu i określenie kierunków działań dążących do jego utrzymania.
Ważne są też badania dla Lasów Państwowych prowadzone przez ornitologów i wspomagające leśników przy dokładnym poznaniu gatunków ptaków zasiedlających lasy oraz wyznaczanie najcenniejszych miejsc ich bytowania.

Napisz do nas i dowiedz się więcej